Bastiaan Zeeman, Kennisambassadeur Bastiaan Zeeman, Kennisambassadeur Bedrijfskunde & ConflictbemiddelingBedrijfskunde & Conflictbemiddeling én coördinator van de KennisHub.

HPB KennisHub heeft als missie om gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden te helpen onze leefomgeving duurzaam, klimaatadaptief en als smart city in te richten. Bastiaan Zeeman is één van de kennisambassadeurs van de KennisHub en kan je alles vertellen over bedrijfskundige vraagstukken en conflictbemiddeling. Bastiaan vertelt in dit artikel kort hoe je jouw organisatie kan laten ontwikkelen en groeien door de inzet van zijn kennis op het gebied van bedrijfskunde. Bastiaan legt uit:

Wat is bedrijfskunde? In een notendop:

Bedrijfskunde is het vakgebied wat zich bezighoudt met het bepalen van doelstellingen en hoe deze kunnen worden bereikt. Dit kan op diverse niveaus, zoals op organisatie-, team- en persoonsniveau. Bedrijfskunde heeft betrekking op alle activiteiten die managers en/of leidinggevenden moeten verrichten om ervoor te zorgen dat de doelen die voor hem of haar zijn gesteld, worden bereikt.

Een bedrijfskundige bekijkt onderwerpen vanuit meerdere disciplines en weet problemen tot de kern te onderzoeken, vast te stellen en de juiste adviezen te geven om deze op te lossen. De verschillende disciplines die om de hoek komen kijken zijn:

 • Personeelsmanagement / HRM
 • Marketing
 • Informatiemanagement
 • Financieel management
 • Strategie

Waarom is bedrijfskunde belangrijk?

Bedrijfskundig inzicht helpt organisaties, teams en personen om snel te bepalen waar uitdagingen en risico’s liggen die het behalen van de gestelde doelen in de weg staan. Daarnaast geeft het handvaten om die uitdagingen aan te gaan en de risico’s te beheersen. Mensen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, voelen zich meer gewaardeerd en voelen zich langer gelukkig binnen een organisatie.

Hoe pas je bedrijfskunde toe?

Ik kan managers, teams en medewerkers helpen om bij hun bedrijfskundige vraagstukken. Bijvoorbeeld in het geval van cultuurknelpunten, te veel of te weinig in te zetten medewerkers, het niet halen van projectdoelen, et cetera, te voorkomen. Vaak blijken zichtbare knelpunten slechts symptomen van de werkelijke problemen. Ik help om met de medewerkers van het team de werkelijke problemen te onderzoeken en de juiste oplossing hiervoor te bedenken. De basis hiervoor ligt vooral in het houden van enkele sessies met teams en indien nodig kunnen daar aanvullende onderzoeken uit voortvloeien. Na het bepalen van het werkelijke probleem, is de stap om het op te lossen vaak redelijk eenvoudig.

Hoe brengt een bedrijfskundige onze klanten dan verder?

Een goede bedrijfskundige helpt de klant met het halen van zijn doelen. Dat kan zijn:

 • het in beeld brengen van de organisatie- team en persoonlijke doelen;
 • het in kaart brengen en vereenvoudigen van processen;
 • het vergroten van het werkplezier in het team;
 • verbeteren van de sfeer en/of cultuur;
 • het meer kunnen doen met de bestaande formatie;
 • het vergroten van het onderlinge vertrouwen;
 • het beter aansluiten bij de organisatieverwachtingen.

Bel ons voor meer informatie

Wil je meer weten wat de inzet van Bastiaan als bedrijfskundige jouw organisatie concreet op kan leveren? Bespreek dan vrijblijvend de mogelijkheden. Bel of mail Bastiaan rechtstreeks: 06-41520209 of bastiaan.zeeman@hetprojectbedrijf.nl.

HPB KennisHub


Open chat
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.
Powered by