Nuttige links civiele techniek

Regelmatig ontdekken we nieuwe relevante sites die te maken hebben met civiele techniek. Hieronder staat ons overzicht met nuttige links. Neem ze gerust even door!

 • www.civieletechniek.net: De online versie van het vakblad Civiele Techniek, wat al sinds 1945 uitgegeven wordt.
 • www.technischweekblad.nl: Een van de grotere online platforms over techniek en wetenschap, met actuele artikelen.
 • www.pioneering.nl: Een online platform gericht op vernieuwing in de bouwsector.
 • www.technischwerken.nl: Deze site biedt artikelen en achtergrondinformatie over techniek, innovatie en arbeidsmarkt.
 • www.straatbeeld.nl: Actuele nieuwsartikelen, whitepapers, etc. als inspiratie voor specialisten in de openbare ruimte.
 • www.gwwtotaal.nl: Overzichtelijk website met thema’s als: infra, materieel en groen (duurzaamheid). Heel actueel.
 • www.gww-bouw.nl: De online versie van GWW-Bouw met interessant nieuws en advertentiemogelijkheden.
 • www.asfaltblij.nl: Voor asfaltspecialisten. Gevoed door VBW Asfalt met info over: regelgeving, toepassingen en milieu.
 • www.infrasite.nl: Dit platform biedt veel informatie over veel onderwerpen, gerelateerd aan infra.
 • www.stadszaken.nl: Vrijwel elke dag nieuws en achtergrondinfo over de fysieke leefomgeving.
 • www.operatiesteenbreek.nl: Deze site heeft als doel de inzet van groene voorzieningen binnen stedelijk gebied te bevorderen.
 • www.otar.nl: Het (online) vakblad en kennisbron voor managers beheer en onderhoud infrastructuur.
 • www.romagazine.nl: Voor professionals die zich bezig houden met de fysieke leefomgeving: debatten, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden.
 • www.stadswerk.nl: Online uiting van Stadswerk Magazine, ook voor professionals die werkzaam zijn binnen het domein van de fysieke leefomgeving.
 • www.gebiedsontwikkeling.nu: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling voedt deze site met info over gebiedsontwikkeling voor studenten en professionals op dit gebied.
 • www.ruimtelijkeadaptie.nl: Het online platform voor klimaatadaptie in Nederland om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.
 • www.denationaleomgevingsvisie.nl: Het Rijk geeft hier een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
 • www.uvw.nl: De Unie van Waterschappen is de belangenbehartiger van alle waterschappen. De site biedt een keur aan informatie over veel thema’s, zoals: waterkwaliteit, wet- en regelgeving, veiligheid en duurzaamheid.
 • www.deingenieur.nl: De online spin-off van het tijdschrift De Ingenieur: een uitgave van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, mede gesteund door een aantal grote bedrijven (onder de noemer: Engineering Works).
 • www.cobouw.nl: Boordevol nieuws over woning-, utiliteitsbouw, infra en aanbesteden. Veel artikelen vereisen een premium inlog (kan gratis).
 • www.platform31.nl: Het online platform van het kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Zeer interessant voor partijen die werken aan krachtige en levendige steden, dorpen en regio’s. Sterke artikelen en publicaties.
 • www.stedelijketransformatie.nl: Het programma Stedelijke Transformatie geeft uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. De site biedt meer informatie hierover en de laatste ontwikkelingen.
 • www.future-city.nl: Meer weten over Smart City? Bekijk dan deze site. Een initiatief van vele private en publieke partijen en samenwerkingsverbanden.
 • www.gww-nlcs.nl: Voor de Nederlandse GWW-sector is dit de standaard voor (2D) CAD-tekenwerk.

LinkedIn groepen

Hieronder vind je een overzicht van nuttige links naar interessante LinkedIn-groepen die gerelateerd zijn aan de civiele techniek. Wil je sparren met andere professionals in de civiele techniek? Meld je je dan aan voor de groep naar jouw keuze en start interessante discussies, leg een case voor of stel je vraag. Ontbreekt er volgens jou een groep? Laat het ons weten; mail ons jouw tip.

Branchecijfers

Wil je weten hoe onze sector er voor staat? Dan helpen wij je met onderstaande nuttige links naar betrouwbare partners als het gaat om branchegegevens.


Zoek je een nieuwe opdracht?

Ben jij zzp'er of freelancer en zoek je een nieuwe opdracht? Of wil je gedetacheerd worden? Schrijf je vrijblijvend in en bespreek met ons jouw mogelijkheden.

Open chat
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.
Powered by