Interview met Daphne van Hekken, procesbegeleider gemeente De Bilt

Category : Nieuws

Interview met Daphne van Hekken, procesbegeleider bij de gemeente De Bilt

Daphne van Hekken is via Het Projectbedrijf als procesbegeleider actief voor de gemeente De Bilt. Wij hebben haar gevraagd om aan de hand van een korte interview meer te vertellen over haar werkzaamheden bij deze gemeente. Hieronder lees je wat Daphne zoal doet en welke aspecten zij leuk vindt in haar werk.

Daphne, kun je wat vertellen over jouw opdracht/projecten en wat jouw rol hierin is?

“Bij gemeente De Bilt ben ik procesbegeleider Nieuwe Hollandse Waterlinie en houd ik me met twee zaken bezig: Recreatiegebied Noorderpark-Ruigenhoek en Fort Ruigenhoek. Recreatiegebied Noorderpark-Ruigenhoek bevindt zich aan de rand van onze gemeente maar ook aan de rand van de wijk Overvecht van gemeente Utrecht. Dit recreatiegebied mag beter benut worden. Hier werken 5 partijen (2 gemeenten, provincie, 3 beheerders) samen aan. In dit park ligt ook Fort Ruigenhoek. Dit fort is zeer beperkt toegankelijk. Samen met Staatsbosbeheer werken we aan een herontwikkeling van dit fort tot ‘klimaatfort’ binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie.”

Wat zijn de belangrijkste taken van je opdracht?

“Mijn belangrijkste taken in deze opdracht zijn het ervoor zorgen dat we weten waar we naar toe willen met het recreatiegebied en het met elkaar verder ontwikkelen ervan. Daarnaast werk ik intensief samen met SBB aan de herontwikkeling van het fort. Het faciliteren van het opbouwen van een netwerk van kennisinstituten is daar bijvoorbeeld onderdeel van.
Hiernaast is omgevingsmanagement richting de inwoners is ook een belangrijke taak van me. Ik probeer er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de bewoners weten wat er speelt en dat eventuele mitsen en maren besproken worden.”

Daphne van Hekken in actie tijdens de bewonersbijeenkomst in Fort Ruigenhoek.

Welke taken heb je nog meer?

“Gezien het beperkt aantal uren wat ik voor deze opdracht kan besteden, heb ik op dit moment geen andere extra taken.”

Welke aspecten van deze opdracht spreken je aan?

“Vooral het omgevingsmanagement vind ik erg leuk; het is een uitdaging om in samenwerking met inwoners concrete ontwikkelingen tot stand te brengen. Daarnaast is de route die we volgen voor het ontwikkelen van het fort anders dan anders: in de zin dat er geen uitvraag wordt gedaan maar dat we als partijen het fort zelf herontwikkelen. Dat spreekt mij erg aan.”

Wat maakt deze opdracht voor jou interessant?

“Deze opdracht is voor mij interessant omdat we niet de gebaande paden bewandelen. Daarnaast is het werken voor de gemeente De Bilt een mooie en leuke ontdekkingsreis.”

Wat heb je zoal geleerd?

“Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is dat je in een proces op een gegeven moment een stip op de horizon moet zetten. Dan heb je iets om naar toe te werken. Ergens slaat het proces om in een project. Je moet goed in de gaten houden wanneer dit punt komt. Daarnaast heb ik geleerd dat de inwoners graag betrokken willen worden bij ontwikkelingen in hun omgeving. Het is voor een gemeente best lastig om dit op juiste wijze te doen: daar ligt juist voor mij de uitdaging.”

Waarin zou je jezelf nog willen ontwikkelen?

“Ik zou me verder willen ontwikkelen in omgevingsmanagement en burgerparticipatie. Door deze opdracht ben ik ervan overtuigd dat betrokkenheid van burgers belangrijk is voor overheid én burger.”

Wat vind jij het leukste aspect van het werken in de civiele techniek?

“Het werk kent vele kanten en je hebt dus ook te maken met veel disciplines binnen de gemeente; dat maakt het werk heel interessant.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Het Projectbedrijf?

“So far so good!”

Heb je tips voor ons? Of: Welke vraag heb je voor ons?

“Wanneer openen jullie filiaal Zuidelijk-Nederland?”

Leuke suggestie! Hoewel we nog steeds groeien, is het nu nog te vroeg voor een extra vestiging 😉. 

Daphne, heel erg bedankt voor je tijd: we vinden het fijn dat je mee wilde werken aan dit interview. 

Meer informatie

Op deze websites lees je meer informatie, gerelateerd aan de opdracht van Daphne:

Zoek jij een nieuwe opdracht?

Ben jij op zoek naar een nieuwe zzp-opdracht in de civiele techniek? Schrijf je vrijblijvend bij ons in: we bespreken graag jouw mogelijkheden en kansen op een nieuwe opdracht of project in de civiele techniek.

Zoek jij zelfstandige professionals?

Ben jij op zoek naar geschikte kandidaten om jouw opdracht of project in de civiele techniek tot een succes te brengen? Stuur ons dan een mail of bel ons: info@hetprojectbedrijf.nl / 072-8200333.


Groot onderhoud aan de ‘Joodse Kade’

Category : Nieuws

Groot onderhoud aan de ‘Joodse Kade’

Erwin van der Steen is als assetmanager actief voor de gemeente Gooise Meren. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en informeert ons regelmatig over zijn werkzaamheden. Deze keer kregen wij het bericht over een dijk die niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert zijn eigen secundaire waterkerende dijken binnen het areaal van de gemeente Gooise Meren: een mooie gelegenheid om in samenwerking de dijk te laten versterken.’, aldus Erwin.

(samen)werk(ing) in uitvoering

(samen)werk(ing) in uitvoering

40 cm. verzakt

De waterkerende dijk aan de Googweg in Muiderberg, ook wel de Joodse Kade genoemd, is in de afgelopen 30 jaar met ca. 40 cm verzakt. Er was zeker geen sprake van overstromingsgevaar, maar het was duidelijk dat de dijk niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. Zo staan onze dijken steeds vaker bloot aan extreme weersomstandigheden. Daar moeten we ons tegen wapenen.

nieuwe beschoeiing en afwerken met klei

nieuwe beschoeiing geplaatst, afwerken met klei

De Joodse Kade ligt ten noorden van het verkeerspunt Muiderberg (A1-A6) en ten westen van Muiderberg. De dijk is 1257 meter lang en bestaat voor een deel uit een groene kade (de kant van het weiland) en voor een deel uit een parallelweg van de Googweg. Het deel dat verhard is met asfalt wordt gebruikt door fietsers en als toegangsweg voor de aanwonenden.

duidelijk te zien: de dijk is weer op een veilig niveau gebracht

duidelijk te zien: de dijk is weer op een veilig niveau gebracht

Dus: ophogen!

Om de Joodse Kade weer te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen is de dijk door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in combinatie met de gemeente Gooise Meren opgehoogd. De uit te voeren werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de oude beschoeiing en het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing met gordingen. Tevens zijn de taluds van de dijk opgehoogd en waterdicht gemaakt met klei. De taluds zijn daarna ingezaaid met een grasmengsel. Het oude asfalt van het fietspad is vervangen en de armaturen van de bestaande openbare verlichting zijn tot slot vervangen door energiezuinige en duurzame led armaturen.

Door deze groot-onderhoud-aanpak is de Joodse Kade voor de komende 30 jaar weer gegarandeerd waterdicht.

Hoger, sterker en veiliger

hoger, sterker en veiliger


Open dagen hogescholen en universiteiten 2019

Category : Nieuws

Open dagen hogescholen en universiteiten 2019

Ze zijn er weer: de open dagen op de hogescholen en universiteiten! Voor de civiele techniek kun je bij 10 hogescholen en 2 universiteiten diverse opleidingen in deze richting volgen.

Wil jij weten of de opleidingskeuze bij jou past, doe dan hier online een professionele beroepskeuzetest. Je kunt ons ook bellen of mailen om te informeren welke civieltechnische opleiding bij jou past en goede toekomstperspectieven biedt: info@hetprojectbedrijf.nl of 072-8200333.

Hieronder vind je een overzicht van de open dagen in 2019. Hoewel we ons uiterste best doen jou te voorzien van de juiste informatie, kan het gebeuren dat de data en locaties na publicatie van dit bericht wijzigen. Check daarom voor de zekerheid altijd de site van de betreffende hogeschool of universiteit voor de meest recente informatie.


Vervanging asfaltdeklaag Naarderstraatweg en Naardertrekvaart, Muiden

Category : Nieuws

Vervanging asfaltdeklaag Naarderstraatweg en Naardertrekvaart, Muiden

Collega Erwin van der Steen is als assetmanager actief voor de gemeente Gooise Meren. Onlangs informeerde hij ons over zijn functie en zijn taken en verantwoordelijkheden (lees hier het volledige interview met Erwin van der Steen). Tijdens het eindejaarsdiner sprak Erwin onze collega René aan over een bijzondere funderingstechniek. Graag delen wij zijn ervaringen, Erwin vertelt:

“Bij de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat de asfaltrijweg Naarderstraatweg in Muiden toe was aan een nieuwe asfaltdeklaag. Ook langs de Naardertrekvaart zagen we dat de rijweg op enkele plekken ‘bezweken’ was; op de betreffende plekken hing de rijweg af naar de trekvaart. Een onveilige situatie wat vroeg om een snelle en solide oplossing, uiteraard ook voor de lange termijn.

Versterkte fundering noodzakelijk

innovatieve fundering Gooise Meren 1

De matten worden op de ondergrond uitgelegd en aan weerszijden met piketpaaltjes vastgezet.

Tijdens de uitvoering, het frezen van het asfalt, kwamen we tot de conclusie dat we de fundering van de zwakkere gedeelten van de weg moesten versterken. We moesten snel bepalen op welke manier we dit konden uitvoeren. Voor de versterking van de weg hebben we gekozen voor de toepassing van PRS-Neoloy. Dit product wordt veel toegepast in de woestijn voor bijvoorbeeld de aanleg van tijdelijke landingsbanen en voor de aanleg van wegen op/naar militaire bases. Eenmaal aangelegd zorgt dit voor een zeer stabiele en sterke fundering. De bestaande gefreesde asfaltrijweg hebben we hergebruikt als fundering van de weg in combinatie met dit ‘geocelsysteem’. Deze werkwijze scheelde veel afvoerwerk en de bijbehorende kosten.

PRS-Neoloy meer inzetten

innovatieve fundering Gooise Meren 2

Vervolgens wordt de gefreesde (oude) asfaltrijweg in de matten gestort.

In de gemeente Gooise Meren zijn er veel halfverhardingspaden en zandpaden, zoals in de omgeving van Oud Valkeveen. Door zeer intensief gebruik hebben de paden jaarlijks veel onderhoud nodig. Het is de bedoeling om ook deze paden in 2019 te versterken met het PRS-Neoloy product.”

Meer weten over het werk van Erwin?

innovatieve fundering Gooise Meren 3

Zie hier de versterkte funderingslaag, gemaakt van de gefreesde asfaltdeklaag.

Op de foto’s zie je de asfaltwerkzaamheden t.b.v. de Naarderstraatweg in Muiden. Wil je meer weten over de ervaringen van Erwin van der Steen met zijn werkzaamheden als assetmanager en/of zijn samenwerking met Het Projectbedrijf? Neem dan gerust contact met hem op: 06-13932839.


Project Tijdelijke Woningen, gemeente Purmerend

Category : Nieuws

Project Tijdelijke Woningen, gemeente Purmerend

Onze collega Bastiaan Zeeman werkt als projectleider bij de gemeente Purmerend aan het realiseren van ruim 150 tijdelijke woningen op vijf locaties in de stad. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Purmerend die, om wat voor reden dan ook, op zeer korte termijn een tijdelijke woonplek nodig hebben. Het projectteam doet zijn uiterste best om deze 150 woningen in zeer korte tijd te realiseren. Meer informatie over deze tijdelijke woningen lees je op de site van de gemeente Purmerend.

Bouw- en woonrijpmaken

Bastiaan is verantwoordelijk voor het op tijd bouw- en woonrijp maken van de locaties. Hij doet dit samen met een team van zeer gemotiveerde en professionele collega’s. Het bouwrijp maken betreft het zorgen dat gebouwen, beplanting, bestrating en andere objecten van de locaties worden verwijderd en dat kabels en leidingen zijn omgelegd. Daarna start het bouwproces en aan het einde van het bouwproces start het woonrijp maken. Dit laatste is het zorgen voor de inrichting van de ruimte rond de gebouwen, zoals de nieuwe bestrating en groeninrichting.

Crisismanagement

Op vrijdag 16 november 2018 is een felle brand uitgebroken in een nog te slopen schoolgebouw op één van de locaties voor tijdelijke woningen. Op deze video zie je rond minuut 12 het pand in de brand staan. Deze video is via een drone opgenomen.

Kortom: er ontstond een acuut probleem! Dit heeft ervoor gezorgd dat de scope van dit project direct is gewijzigd. Waar Bastiaan vooral van onder de indruk was, was de snelheid, betrokkenheid en professionaliteit van alle nood- en hulpdiensten en de collega’s van de gemeente Purmerend.

Het management en de betrokken medewerkers zijn direct aan de slag gegaan om de situatie te managen en te zorgen voor de juiste informatievoorziening voor alle betrokkenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de situatie zeer snel onder controle was. Nadat de brand was geblust, is het terrein weer vrijgegeven aan de gemeente en het projectteam om het opruimwerk te gaan organiseren. Door het adequate optreden van alle collega’s van de gemeente, aannemers Markus en Oudt en andere betrokkenen, is op dinsdag 20 november al gestart met het opruimwerk.

Een sterk staaltje crisismanagement: onze complimenten voor het projectteam en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het oplossen van de crisissituatie.


Interview met Erwin van der Steen bij de gemeente Gooise Meren

Category : Civiele Techniek , Nieuws

Interview met Erwin van der Steen bij de gemeente Gooise Meren

Erwin van der Steen werkt via Het Projectbedrijf bij de gemeente Gooise Meren. Onlangs was onze collega René op bezoek bij Erwin om hem te vragen meer te vertellen over zijn opdracht. Erwin nam hem zelfs mee op een heuse road-trip door Naarden, Bussum en Muiden. Op een enthousiaste manier vertelde Erwin wat er zoal is gerealiseerd in de openbare ruimte en wat er nog gedaan moet worden.

Hieronder lees je het interview:

Erwin, wat kun je vertellen over jouw opdracht/project en wat jouw rol hierin is?
“Bij de Gemeente Gooise Meren ben ik actief als assetmanager en beheer ik het areaal wat onder mijn verantwoordelijkheid valt. De assets die hier weer onder vallen zijn: wegen (straatreiniging), bruggen, kunstwerken, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.”

Wat zijn jouw belangrijkste taken?
“Het in stand houden van de openbare ruimte op een zo goedkoop mogelijke en meest duurzame manier. Zo willen we de levensduur van wegen verlengen en de veiligheid van de weggebruiker garanderen. Verder realiseer ik via aanbestedingen contracten zodat het wegonderhoud, aanleg van bestrating en asfaltwerken in uitvoering wordt gebracht. Ook het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en straatreiniging behoren tot mijn taak.”

Welke taken heb je nog meer?
“Dat is redelijk divers, René: denk aan contractbeheersing en het initiëren van en deelnemen aan diverse overleggen. Ook advisering op nieuwe projecten en het formuleren van beheer-eisen voor ieder nieuw project is een belangrijke taak van een assetmanager. Voor de vier assets coördineer ik regelmatig afstemmingsoverleggen met mijn collega’s (assetmanagers) en andere betrokken partijen/stakeholders. Daarnaast coördineer ik weginspecties en geef ik advies op aansprakelijkheden volgens het juridisch wegbeheer.
Onlangs sprak ik een projectontwikkelaar die bezig was met een woningbouwproject voor 50 woningen. Deze ontwikkelaar vergat bijna de benodigde parkeervoorzieningen voor fietsen te realiseren. Nadat hij hierop werd gewezen begon de projectontwikkelaar na te denken over de inrichting en faciliteiten openbare ruimte. Tot slot waren er ook verbeterpunten voor de minder validen. Dit had de projectontwikkelaar netjes opgepakt.”

Welke aspecten van deze opdracht spreken je aan?
“Ik vind het erg leuk om een bijdrage te leveren aan een schone, duurzame en veilige openbare ruimte.”

Wat maakt deze opdracht voor jou interessant?
“De gemeente Gooise Meren is een nieuwe gemeente die is ontstaan door het samengaan van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeente is dynamisch, modern en biedt fijne flexwerkplekken. Verder is er veel werk te doen in een groene en waterrijke omgeving. Binnen deze nieuwe gemeente is assetmanagement ook helemaal nieuw. Het is fijn dat ik mijn ervaring en kennis kan inzetten bij de opbouw van het assetmanagement binnen de gemeente Gooise Meren.”

Hoe lang duurt jouw opdracht?
“Ik ben nu 10 maanden werkzaam voor de gemeente Gooise Meren, met een mogelijke verlenging van de opdracht in 2019. Daar kijk ik zeker naar uit.”

Wat heb je zoal geleerd?
“Ik heb een bredere, integrale visie in de openbare ruimte ontwikkeld. Dit komt door de vele verschillende assets die onder mijn beheer vallen. De vele assets ‘raken’ elkaar, zowel direct als indirect. Daarom is het zaak steeds de afstemming te zoeken tussen alle betrokken assets.”

Waarin zou je jezelf nog willen ontwikkelen?
“Ik merk dat ik mijzelf meer kan ontwikkelen op het gebied van contractmanagement; hier loop ik tijdens aanbestedingen weleens tegenaan.”

Wat vind je het leukste aspect van het werken in de civiele techniek?
“Hoe zal ik dat samenvattend verwoorden? Ik vind het erg leuk om het uiteindelijke resultaat te zien van alle projecten die voortvloeien uit het werk. Ik kan echt genieten vanuit de visie, opdracht tot en met wat mensenhanden kunnen maken.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Het Projectbedrijf?
“De manier van samenwerking is vooral: meedenkend, coachend, contact houdend en teamverbindend. Vergeet vooral ook niet de etentjes! Een fijne partner om mee samen te werken. Om op deze manier onderdeel te zijn van Het Projectbedrijf voelt het als een warm bad.”

Welke tips heb je voor ons?
“Misschien is het een mogelijkheid om voor een aantal onderwerpen een collectieve verzekering aan te bieden, bijvoorbeeld bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid en/of een oplossing te bieden voor een goede collectieve pensioenopbouw.”

Erwin, bedankt voor je tijd en je enthousiasme! Het was leuk om met jou de gemeente te doorkruisen. Ik kom graag nog een keer terug.

We gaan ook met jouw tips aan de slag. Wat jou -en vele andere zzp’ers- al op weg kan helpen, is het platform: Ikwordzzper.nl. Hier vind vind je veel informatie over verzekeringen en het opbouwen van je pensioen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Erwin, of een andere collega van ons, voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur ons een mail of bel ons: 072-8200333.

Of ben jij op zoek naar een nieuwe zzp-opdracht in de civiele techniek? Schrijf je vrijblijvend bij ons in: we bespreken graag jouw mogelijkheden en kansen op een nieuwe opdracht of project in de civiele techniek.


De collega challenge krijgt een uitdagend vervolg

Category : Nieuws

Collega Challenge 2018 – 2019

Vanwege het succes van de eerste collega challenge hebben we besloten om deze challenge een sterk vervolg te geven. Deze editie biedt meer uitdaging en unieke en leuke cadeaus, waarin je zelf een keuze kunt maken. Meer informatie over de vernieuwde collega challenge lees je op de pagina: Collega Challenge.


Klanttevredenheidsonderzoek

Category : Nieuws

Hoe tevreden ben jij?

In juni hebben wij onderzocht hoe onze klanten onze dienstverlening waarderen. Wat gaat goed? Maar belangrijker: waarin kunnen wij ons verbeteren?
Met een korte enquête konden klanten ons waarderen met een cijfer, variërend van een 1 (heel slecht) tot een 5 (heel goed). Het (overall) resultaat van dit onderzoek delen we graag. Met een gemiddeld cijfer van 4,2 kunnen we recht stellen dat we het goed doen. Daar zijn we trots op! Echter, er zijn ook zaken die beter kunnen. De verbeterpunten pakken we natuurlijk op.

Wat gaan we verbeteren?

Uit het onderzoek zijn onder andere deze verbeterpunten naar voren gekomen:
– de administratieve afhandeling van de urenregistratie;
– de communicatie naar onze kandidaten.

Leuke quotes

De onderstaande quotes bevestigen datgene waarvoor we staan: op een persoonlijke en professionele manier ervoor zorgen dat de juiste match tussen kandidaat en opdracht gemaakt wordt.

Ik heb niet veel contact met de medewerkers. Als ik contact heb, is dit altijd zeer persoonlijk en aangenaam!
Ik kan altijd terecht voor advies of feedback
De website ziet er goed uit
De klantvriendelijkheid is prima: erg aardige mensen

Regelmatig blijven meten

We zijn erg blij met de reacties van de respondenten. Dit biedt ons de basis waarmee we onze dienstverlening verder willen professionaliseren op een beheerste en persoonlijke manier. Het is de bedoeling dat we onze klanttevredenheid regelmatig blijven meten. Alleen dan kun je datgene bieden wat je klant verwacht. Het begin is er!


De winnaar van de Collega Challenge is…

Category : Nieuws

De winnaar van de Collega Challenge is…

Het is lang spannend geweest in de Collega Challenge. Er waren namelijk drie kanshebbers die een gooi deden naar de hoofdprijs: de Landal GreenParks cheque t.w.v. EUR 750,00. Omdat de nieuwe challenge binnenkort wordt opgestart, hebben we besloten om de huidige challenge netjes af te ronden. Onze inschatting was dat het te lang ging duren voordat een winnaar uit de bus zou rollen.

Hoe hebben we bepaald wie de winnaar is?

Degene die op 1 juli als eerste twee collega’s aan heeft gebracht, heeft de hoofdprijs gewonnen. Dat vonden wij de meest eerlijke manier om de winnaar vast te stellen. De winnaar is inmiddels geïnformeerd en krijgt de Landal GreenParks cheque toegestuurd. De twee ‘runner-ups’ hebben we beloond met een leuke troostprijs. Op verzoek van de winnaar en de runner-ups én in verband met de privacy worden de namen niet bekendgemaakt.

Bedankt voor jullie bijdrage

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze Collega Challenge enorm bedanken! Mede dankzij hen hebben we vele matches gerealiseerd. Binnenkort gaan we weer starten met een nieuwe challenge met leuke en nieuwe prijzen. Hierover later meer!

Heb je ideeën en/of suggesties voor de nieuwe challenge? Neem dan contact op met René Arkes: 06-11782141 of rene.arkes@hetprojectbedrijf.nl


Spannende finale Collega Challenge

Category : Nieuws

Spannende finale Collega Challenge

Het wordt een spannende finale in de collega challenge! Er zijn op dit moment namelijk drie deelnemers die op de 1e plek staan en om de winst strijden. Deze kanshebbers hebben ieder twee kandidaten aangeleverd die we hebben geplaatst in een mooie civieltechnische opdracht. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We hebben echter maar 1 hoofdprijs: de Landal GreenParks cheque ter waarde van EUR 750,00. Dat belooft wat! Het is misschien maar goed dat we niet meedoen aan het WK voetbal 😉.

Nog 1 maand kans op leuke prijzen

Jullie hebben nog 1 maand om je ‘civieltechnische’ kennis, bovenbuurman, vriendin, etc, als kandidaat bij Het Projectbedrijf aan te laten melden. Het is vaak gecommuniceerd: bij een gerealiseerde match ontvang jij –gegarandeerd- een lekkere dinercheque ter waarde van EUR 150,00. En degene die op 30 juni 2018 meeste geplaatste kandidaten heeft aangeleverd, wint de Landal GreenParks cheque. Maar we moeten eerlijk zijn: om de hoofdprijs te winnen zou je in 1 maand flink wat civiel ingenieurs moeten aanleveren die we meteen plaatsen. Best lastig, maar weet natuurlijk maar nooit!

Nieuwe spelregel voor meer speelgemak

Voor jouw gemak hebben we een nieuwe spelregel ingevoerd wat het aanmelden eenvoudiger maakt:
Laat jouw kandidaat rechtstreeks contact opnemen met Fréderique Koomen: 06-15135969, of frederique.koomen@hetprojectbedrijf.nl. We gaan ervan uit dat je jouw kandidaat volledig hebt geïnformeerd over de collega-challenge. Jouw kandidaat geeft aan dat hij/zij zich aanmeldt onder vermelding van de collega challenge én met vermelding van jouw naam en telefoonnummer. Dan weten wij meteen aan wie wij de dinercheque kunnen sturen wanneer jouw kandidaat gematcht is. Uiteraard nemen wij ook contact met jou op om de aanmelding te verifiëren.

Alle voorwaarden van de Collega Challenge vind je hier. Aanmelden via het inschrijfformulier via onze site blijft mogelijk, maar dat is iets omslachtiger.

Veel succes!


Op zoek naar werk?

Zoek jij werk in de civiele techniek of ben jij zzp'er of freelancer en zoek je een nieuwe opdracht? Schrijf je dan vrijblijvend in en bespreek met ons jouw mogelijkheden.

Open chat
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.
Powered by