Inschrijven

Portfolio

De openbare ruimte: winkelstraat (portfolio)

Portfolio van onze projecten en opdrachten

Deze pagina laat je een aantal aansprekende voorbeelden zien van civieltechnische projecten en opdrachten die Het Projectbedrijf heeft ingevuld door het maken van de juiste match tussen civieltechnische professional en opdracht of project. We hebben een sterk netwerk binnen de overheid en hebben de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen aan een uitdagende opdracht? Of wil jij door de inzet van de juiste civieltechnische professional jouw project tot een succes brengen? Neem dan contact met ons op. Bel of mail Fréderique Koomen: 072-8200333 of frederique.koomen@hetprojectbedrijf.nl.


Toetscoördinator Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2021 – 2022

Omschrijving opdracht

Onze adviseur is op 1 april 2021 gestart als ervaren toetscoördinator/assistent contractmanager voor meerdere projecten binnen het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Hierbij plant en ondersteunt hij het toets- en interactieproces van de contracten onder verantwoording van de contractmanager. Een mooie en afwisselende opdracht!


Projectleider Openbaar Gebied gemeente Schagen

Opdrachtgever: gemeente Schagen
Looptijd opdracht: 2020 – 2021

Omschrijving opdracht

De gemeente Schagen, met vele karakteristieke dorpskernen, natuur, industrie, bollen, zon, zee en strand, zocht voor 24 uur per week een ervaren projectleider om uiteenlopende projecten in het openbaar gebied succesvol uit te (laten) voeren. Die hebben wij snel kunnen vinden en zo is onze professional in oktober 2020 enthousiast van start gegaan. Onlangs is zijn opdracht verlengd. Goed bezig!


Projectleider Civiel gemeente Purmerend

Opdrachtgever: gemeente Purmerend
Looptijd opdracht: 2020 – 2021

Omschrijving opdracht

Ook voor kortere opdrachten zorgen wij voor de juiste match. Tot en met eind december is onze adviseur ingezet als projectleider voor de realisatie van diverse projecten in de openbare ruimte bij de gemeente Purmerend. Omdat deze professional al gemeentelijke ervaring had, was hij direct inzetbaar en effectief.


Werkvoorbereider Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2020 – 2021

Omschrijving opdracht

De gemeente Amsterdam heeft te maken met kades en bruggen die veel hebben te lijden onder de toenemende verkeersdruk en de steeds zwaardere voertuigen. Vele kades en bruggen verzakken en zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is de gemeente gestart met het Programma Bruggen en Kademuren. Uit dit programma komen vele projecten voort die er uiteindelijk (na 20 jaar) voor zorgen dat de veiligheid van de infrastructuur in de hoofdstad weer op peil is. Onze adviseur is op 1 juni 2020 gestart als werkvoorbereider voor meerdere projecten binnen het programma: afwisseling en uitdaging gegarandeerd!


Werkvoorbereider gemeente Den Helder

Opdrachtgever: gemeente Den Helder

Looptijd opdracht: 2020 – 2021
Inzet: Werkvoorbereider

Omschrijving opdracht

De gemeente Den Helder werkt aan de herinrichting van de openbare ruimte in diverse buurten en wijken binnen de gemeente. Hierbij is het van belang dat wijken -verkeerskundig gezien- nog beter worden ingericht. Hiervoor worden participatieprocessen opgestart zodat belanghebbenden hun behoeften, inzichten en zienswijzen goed kunnen aangeven. Onze werkvoorbereider geeft voor deze processen ondersteuning in de vorm van het maken van verkeerskundige ontwerpen in CAD.


Toezichthouder Cyclische Contracten SED Organisatie

Opdrachtgever: SED OrganisatieSED organisatie
Looptijd opdracht: 2020

Omschrijving opdracht

De adviseur die voor dit project is ingezet, houdt toezicht op de uit te voeren civieltechnische werkzaamheden die in het kader van het klein en groot onderhoud worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de SED Organisatie: het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.


Contractmanager Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2019 – 2021

Omschrijving opdracht

In oktober 2019 is onze adviseur gestart als contractmanager bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Wat doet een contractmanager? In overleg met de projectleiders bepaalt ze de inkoopstrategie en de geschikte contractvorm. Daarnaast organiseert ze de operationele taken in het contractmanagement en begeleidt ze de projectteamleden bij de uitvoering van deze taken. Ze heeft ook regelmatig contact met directievoerders en toezichthouders om de controle op de naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van de opdrachten te waarborgen. Kortom: ze heeft een belangrijke spilfunctie met voldoende uitdaging gevonden!


Technisch projectleider / -manager Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2019 – 2021

Omschrijving opdracht / project

Één van onze directievoerders was op zoek naar de volgende stap in zijn carrière. Hij zocht een project waar hij zich als technisch projectleider/- manager kon ontwikkelen. Die stap heeft hij bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam gemaakt en zal hij zich richten op het Programma Bruggen en Kademuren.


Contractmanager / inkoopadviseur Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2019 – 2020

Omschrijving opdracht

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam zocht op korte termijn een contractmanager / inkoopadviseur voor meerdere civieltechnische projecten in de gemeente. Die hebben wij gevonden: de zelfstandig professional die wij hebben bemiddeld, is in inmiddels gestart met de werkzaamheden. Daarin zoekt hij regelmatig afstemming met projectleiders, directievoerders en uitvoerders, zodat projecten conform de gemaakte contractafspraken uitgevoerd worden.


Projectleider Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2019 – 2021

Omschrijving opdracht

Afgelopen maart is onze adviseur gestart als projectleider NDSM-terrein. Omdat het zijn eerste civieltechnische opdracht is als zelfstandig ondernemer, hebben wij hem eerst goed voorbereid op deze veelzijdige opdracht en het zelfstandig ondernemerschap. Inmiddels werkt hij ruim een half jaar met plezier aan dit project.


Toezichthouder gemeente Gooise Meren

Opdrachtgever: gemeente Gooise Meren
Looptijd opdracht: 2019

Omschrijving project / opdracht

Begin 2019 is één van onze adviseurs gestart aan een nieuwe opdracht bij de gemeente Gooise Meren in de rol van toezichthouder/directievoerder. In deze rol ziet hij er onder andere op toe dat het onderhoudsprogramma correct wordt uitgevoerd. Daarbij stuurt de adviseur aannemers aan, biedt hij ondersteuning aan de assetmanagers en verzorgt hij de voorlichting aan bewoners.


Projectleider gemeente Schagen

Opdrachtgever: gemeente Schagen
Looptijd opdracht: 2020 – 2021

Omschrijving project / opdracht

Voor onze opdrachtgever -de gemeente Schagen- is onze adviseur actief als projectleider. Deze projectleider houdt zich bezig met uiteenlopende opdrachten: gladheidsbestrijding, diverse civieltechnische projecten binnen de nieuwbouwwijk Nes Noord en de vervanging van de oude openbare verlichting door LED-armaturen in de gemeente.


Assetmanager gemeente Gooise Meren

Opdrachtgever: gemeente Gooise Meren
Looptijd opdracht: 2020 – 2021

Omschrijving van het werk

De adviseur die is gematcht bij de gemeente Gooise Meren is verantwoordelijk voor het opzetten van assetmanagement ten behoeve van het beheer en onderhoud van alle wegen, kunstwerken, straatreiniging, VRI (verkeersinstallaties) en OVL (openbare verlichting) in de betreffende gemeente: een mooie aanvulling op ons portfolio van projecten.


Projectleider Civiel gemeente Purmerend

Opdrachtgever: gemeente Purmerend
Looptijd opdracht: 2018 – 2021

Omschrijving opdracht

Tot en met augustus 2018 is onze adviseur ingezet als projectleider civiele techniek voor diverse projecten in de openbare ruimte bij de gemeente Purmerend. Inmiddels is deze opdracht verlengd tot en met medio 2021.


Omgevingsmanager / Projectleider Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2018 – 2019

Omschrijving projecten

Voor de duur van ongeveer 1 jaar is onze adviseur ingezet als omgevingsmanager én projectleider voor de projecten Amstelkwartier, Windrichting Oost en gebiedsontwikkeling Overamstel. Een mooie combi-opdracht voor meerdere projecten.


Werkvoorbereider Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2018 – 2019

Omschrijving project

De adviseur die wij hebben gematcht voor project Lelylaan houdt zich bezig met de civieltechnische werkvoorbereiding voor de duur van 1 jaar.


Toezichthouder Civiel Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2018 – 2019

Omschrijving opdracht

Voor het project Amstelkwartier Gemeente Amsterdam is onze adviseur actief als toezichthouder civiel.


Projectleider uitvoering / Directievoerder Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, gebied Nieuw WestIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2018 – 2019

Omschrijving project

Binnen deze opdracht is onze adviseur verantwoordelijk voor de projectleiding van projecten in de uitvoeringsfase (Stadsdeel Nieuw West) voor het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam.


Projectmanager / Civieltechnisch Beheerder SED Organisatie

Opdrachtgever: SED OrganisatieSED organisatie
Looptijd opdracht: 2017 – 2018

Omschrijving project / opdracht

Onze adviseur draagt zorg voor het financiële beheer voor klein en groot onderhoud, beleidsuitvoering voor operationele plannen, verwerking van klachten en herstelwerkzaamheden.


Technisch Projectmanager (IPM) / Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2017 – 2018

Omschrijving project

Voor de realisatie van een aantal projecten in Stadsdeel Nieuw West (Amsterdam) is onze adviseur afgelopen oktober gestart voor de duur van ongeveer 1 jaar. De werkzaamheden worden volgens het Integraal Projectmanagement model uitgevoerd.


Procesbegeleider gemeente De BiltGemeente De Bilt

Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Looptijd opdracht: 2017 – 2020

Omschrijving project

Onze adviseur werkt als procesbegeleider Nieuwe Hollandse Waterlinie bij de gemeente De Bilt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt een leuk, spannend en dynamisch werkveld binnen de gemeente De Bilt en provincie Utrecht.

Gebiedsproces Noorderpark-Ruigenhoek
In dit recreatief gebied werken gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de provincie Utrecht samen om het gebied beter te benutten. In dit gebied ligt Fort Ruigenhoek als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Er wordt hard gewerkt aan een nominatiedossier waarmee de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2019 de UNESCO status zal krijgen als uitbreiding op De Stelling van Amsterdam. Dit vraagt aandacht voor de onderdelen van deze linie, ook op het grondgebied van gemeente De Bilt.


Programmamanager Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw WestGemeente Amsterdam
Looptijd opdracht: 2017 – 2018

Omschrijving project

Een van onze adviseurs wordt ingezet als programmamanager in stadsdeel Nieuw West. Het stadsdeel investeert in de openbare ruimte om het gebied leefbaarder te maken. Hiervoor is het DORA programma in het leven geroepen. Binnen het DORA programma wordt in het stadsdeel met 36 projecten het achterstallige onderhoud aan infrastructuur, groen en kunstwerken weggewerkt. De programmamanager werkt nauw samen met het gemeentelijk ingenieursbureau en is ervoor verantwoordelijk om de opdracht binnen de gestelde kaders af te ronden.


Projectleiders Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Ingenieursbureau gemeente AmsterdamIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2017 – 2018

Omschrijving projecten

Om een aantal projecten in het stadsdeel Nieuw West te realiseren heeft een van onze adviseurs de opdracht gekregen om als projectleider hier te starten. De projecten die hij in portefeuille heeft zijn onder andere het realiseren van een evenemententerrein, aanleg natuurvriendelijke oever, realisatie touringcar halteervoorziening en gebiedsontwikkeling bij een bedrijventerrein. Bij de transitie van werken naar wonen wordt er een project gestart waarbij onze adviseur deel uitmaakt van het projectteam.

Ook is een projectleider werkzaam in het stadsdeel Oost. Hij houdt zich hier bezig met groot onderhoud elementenverharding en groot onderhoud asfaltverharding.


Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever: Ingenieursbureau gemeente AmsterdamIngenieursbureau Amsterdam
Looptijd opdracht: 2017 – 2018

Omschrijving project

De Houthaven is een gebiedsontwikkelingsproject in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West. Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat het gebied de komende tijd een ingrijpende metamorfose. Er wordt hard gewerkt aan een duurzame woonwijk met verschillende voorzieningen. Onze omgevingsmanager stemt alle (bouw)activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de buurt.


Beheerder SED Organisatie

Opdrachtgever: SED OrganisatieSED organisatie
Looptijd opdracht: 2017

Omschrijving project

Onze beheerder is de rechterhand van de wegenbeheerder bij de SED organisatie.


Werkvoorbereider SED Organisatie

Opdrachtgever: SED OrganisatieSED organisatie
Looptijd opdracht: 2016 – 2017

Omschrijving project

Onze werkvoorbereider is door de SED organisatie ingehuurd om de achterstand in de werkvoorraad van de gemeenten weg te werken. Als werkvoorbereider houdt hij zich bezig met het uittekenen van diverse klussen, bepalen van hoeveelheden, het opstellen van inschrijfstaten of bestekken en het regelen van het complete aanbestedingstraject. Naast de dagelijkse werkzaamheden is hij ook betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van standaarddocumenten en heeft hij een adviserende rol richting zijn collega’s.


Gemeente LelystadProjectleider gemeente Lelystad

Opdrachtgever: gemeente Lelystad
Looptijd opdracht: 2016 – 2017
Inzet: Projectleider

Omschrijving project

Voor de gemeente Lelystad doet Het Projectbedrijf de projectleiding van diverse civieltechnische projecten. Het gaat hierbij om het Groot Onderhoud van de Houtribweg, de verbreding van de Buizerdweg, diverse asfaltonderhouds- en bouw- en woonrijpmaakprojecten. Binnen deze opdracht werken wij aan de verbetering van de samenwerking tussen de diverse afdelingen, overheidsdiensten, aannemers, leveranciers en omgeving. Daarnaast besteden wij aandacht aan het implementeren van Risicomanagement.


Projectleider gemeente Beverwijk

Gemeente BeverwijkOpdrachtgever: gemeente Beverwijk
Looptijd opdracht: 2016 – 2017
Inzet: Projectleider

Omschrijving project

Onze projectleider is ingezet bij twee projecten van de gemeente Beverwijk. Een opdracht is project “De Plantage” waar de projectleider verantwoordelijk is voor de contracten omtrent grondprijzen en hoe er wordt omgegaan met de omliggende openbare ruimte door de ontwikkelaar. Het andere project is de “Vernieuwing Breestraat” waar onze projectleider verantwoordelijk is voor het technische gedeelte.


Gemeente LeidenProjectcoördinator gemeente Leiden

Opdrachtgever: gemeente Leiden
Looptijd opdracht: 2016
Inzet: Projectcoördinator / Team Ondersteuning Beheer

Omschrijving project

Onze projectcoördinator bij de gemeente Leiden is het eerste aanspreekpunt voor de beheerder wegen en straatmeubilair. Hij adviseert rechtstreeks naar de beheerder en ondersteunt hem in de vorm van technische advisering. Namens de beheerder is hij gedelegeerd opdrachtgever voor Stadsingenieurs of externe partijen. Hij draagt zorg voor een voortgangsrapportage voor de projecten zowel planningstechnisch als financieel met bewaking van de beschikbare budgetten. Daarnaast houdt hij zich bij Team Ondersteuning Beheer bezig met diverse interne kwaliteitsbevorderende maatregelen.


Procesbeheersing oeververbetering Helders Kanaal fase 2

Opdrachtgever: gemeente Den Helder
Looptijd opdracht: 2016
Inzet: Manager Procesbeheersing

Omschrijving project

De gemeente is bezig met het vervangen van de oeverconstructies langs het Helders Kanaal. Na een succesvolle eerste Fase, is besloten om hier een vervolg aan te geven.


Portfolio_logo%20zaanstadProjectadviseur gemeente Zaanstad

Opdrachtgever: gemeente Zaanstad door bemiddeling van Bureau Brug
Looptijd opdracht: 2015 – 2017
Inzet: Adviseur

Omschrijving project

Onze adviseur is ingezet bij het Havenbedrijf van de gemeente Zaanstad en adviseert inzake nautische en contractuele aangelegenheden in het project Wilhelminasluis. Onze adviseur stelt beleid op inzake het gebruik van vaar- en voertuigen en zet het inkooptraject op. Ook adviseert hij ten behoeve van de contractvorming en nautische aspecten voor het project Zaanbrug. En verder draagt onze adviseur zorg voor en adviseert t.b.v. het optimaliseren en processen handhaving en toezicht vergunningen.

De eerdere opdracht omvatte het houden van toezicht op projecten en werkzaamheden die de opdrachtgever uitvoerde of uit liet voeren. Een deel van de werkzaamheden waren ter voorbereiding op Sail. Daarnaast zette onze adviseur zijn ervaring en NEVI opleiding in om een aantal inkooptrajecten te leiden.


portfolio_logo%20oomsContractmanager Ooms Construction

Opdrachtgever: Ooms Construction BV door bemiddeling van Tracé BV
Looptijd opdracht: 2015 – 2016
Inzet: Adviseur

Omschrijving project

Onze adviseur is ingezet bij Ooms Construction als contractmanager in het IPM-team voor een UAV-gc contract. Het betreft een Assetmanagementproject wat de combinatie Strukton – Ooms construction uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Holland. Binnen dit contract onderhoudt de combinatie een deel van de infrastructuur (groen, asfalt, ov, VRI, HWA, kunstwerken).


Portfolio_logo_Uitgeest_Buro_Brug_herinrichting-en-rioolvervangingProjectleider rioolvervanging en herinrichting

Opdrachtgever: gemeente Uitgeest door bemiddeling van Bureau Brug
Looptijd opdracht: 2014 – 2015
Inzet: Adviseur

Omschrijving project:

Onze adviseurs hebben de rioolvervanging en herinrichting van de Molenbuurt in Uitgeest geleid. Vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering van het project hebben onze adviseurs ervoor gezorgd dat het project op tijd, binnen het krediet en met een tevreden projectpubliek is afgerond.

Zoek je een nieuwe opdracht?

Ben jij zzp'er of freelancer en zoek je een nieuwe opdracht? Schrijf je vrijblijvend in en ontdek jouw mogelijkheden.

Schrijf je in
Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.