Brancheorganisaties en belangenbehartigers

Onderstaande lijst is een overzicht van diverse brancheorganisaties, belangenbehartigers en online platforms die relevant zijn voor ons werkveld: de civiele techniek. Ontbreekt er volgens jou een belangrijke organisatie op deze pagina? Mail ons en geef aan welke organisatie(s) wij kunnen toevoegen: info@hetprojectbedrijf.nl.

twee asfaltstalen

Nuttige links

Regelmatig ontdekken we nieuwe relevante sites die te maken hebben met civiele techniek. Hieronder staat ons overzicht. Neem ze gerust even door!

 • www.civieletechniek.net: De online versie van het vakblad Civiele Techniek, wat al sinds 1945 uitgegeven wordt.
 • www.technischweekblad.nl: Een van de grotere online platforms over techniek en wetenschap, met actuele artikelen.
 • www.pioneering.nl: Een online platform gericht op vernieuwing in de bouwsector.
 • www.technischwerken.nl: Deze site biedt artikelen en achtergrondinformatie over techniek, innovatie en arbeidsmarkt.
 • www.straatbeeld.nl: Actuele nieuwsartikelen, whitepapers, etc. als inspiratie voor specialisten in de openbare ruimte.
 • www.gwwtotaal.nl: Overzichtelijk website met thema’s als: infra, materieel en groen (duurzaamheid). Heel actueel.
 • www.gww-bouw.nl: De online versie van GWW-Bouw met interessant nieuws en advertentiemogelijkheden.
 • www.asfaltblij.nl: Voor asfaltspecialisten. Gevoed door VBW Asfalt met info over: regelgeving, toepassingen en milieu.
 • www.infrasite.nl: Dit platform biedt veel informatie over veel onderwerpen, gerelateerd aan infra.
 • www.stadszaken.nl: Vrijwel elke dag nieuws en achtergrondinfo over de fysieke leefomgeving.
 • www.vitalegroenestad.nl: Deze site heeft als doel de inzet van groene voorzieningen binnen stedelijk gebied te bevorderen.
 • www.romagazine.nl: Voor professionals die zich bezig houden met de fysieke leefomgeving: debatten, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden.
 • www.stadswerk.nl: Online uiting van Stadswerk Magazine, ook voor professionals die werkzaam zijn binnen het domein van de fysieke leefomgeving.
 • www.gebiedsontwikkeling.nu: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling voedt deze site met info over gebiedsontwikkeling voor studenten en professionals op dit gebied.
 • www.ruimtelijkeadaptie.nl: Het online platform voor klimaatadaptie in Nederland om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.
 • www.denationaleomgevingsvisie.nl: Het Rijk geeft hier een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
 • www.uvw.nl: De Unie van Waterschappen is de belangenbehartiger van alle waterschappen. De site biedt een keur aan informatie over veel thema’s, zoals: waterkwaliteit, wet- en regelgeving, veiligheid en duurzaamheid.
 • www.deingenieur.nl: De online spin-off van het tijdschrift De Ingenieur: een uitgave van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, mede gesteund door een aantal grote bedrijven (onder de noemer: Engineering Works).
 • www.cobouw.nl: Boordevol nieuws over woning-, utiliteitsbouw, infra en aanbesteden. Veel artikelen vereisen een premium inlog (kan gratis).
 • www.platform31.nl: Het online platform van het kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Zeer interessant voor partijen die werken aan krachtige en levendige steden, dorpen en regio’s. Sterke artikelen en publicaties.

 


×
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Je bereikt ons op werkdagen tussen 09:00 u. en 16:30 u.