Brancheorganisaties en belangenbehartigers

Onderstaande lijst is een overzicht van diverse brancheorganisaties, belangenbehartigers en online platforms die relevant zijn voor het werkveld: de civiele techniek. Ontbreekt er volgens jou een belangrijke organisatie of (online) platform op deze pagina? Laat het ons dan gerust weten en mail ons je tip: info@hetprojectbedrijf.nl.

 • Bouwend Nederland: Belangenbehartiger voor ondernemers in de bouw en infra.
 • Je gaat het maken: Een initiatief van Bouwend Nederland, gericht op studiekeuze.
 • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs: De beroepsvereniging van ingenieurs. De site biedt informatie over carrière, activiteiten en relevante nieuwsartikelen voor ingenieurs.
 • Koninklijke NLIngenieurs: NLIngenieurs heeft zich ten doel gesteld het onderscheidend ondernemingsvermogen te bevorderen in een competitieve, vrije markt.
 • Brancheorganisatie MKB INFRA: Belangenbehartiger voor kleine en middelgrote aannemingsbedrijven in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland: Voor werkgevers in de betonproductenindustrie, met informatie over o.a. CAO, de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) en het grondstoffenakkoord.
 • Betonhuis: De site van het Betonhuis zal alle informatie en functionaliteiten van de sites van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, de VOBN en het Cement Betoncentrum stapsgewijs overnemen.
 • Economisch instituut voor de bouw (eib): Dit instituut verricht onderzoek naar en geeft economische analyses over de ontwikkelingen in de bouw en de gebouwde omgeving. Op hun website vind je diverse publicaties en actuele berichten.
 • Kadaster: Voor de civiel ingenieur van toepassing voor het doen van CLIC-meldingen in verband met graaf- of grondwerkzaamheden. Dit kan een hoop problemen voorkomen.
 • Basisregistratie Ondergrond (BRO): Deze site valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De BRO is de basisregistratie van betrouwbare en eenduidige informatie over de ondergrond van Nederland. Een onmisbare tool voor professionals die werken in de civiele techniek en snel een ruimtelijk en integraal overzicht nodig hebben van de ondergrond waar werkzaamheden op/in plaats zullen vinden.
 • Kennisplatform CROW: Dit platform bedenkt samen met hun samenwerkingspartners slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. CROW heeft een zeer uitgebreide website met veel informatie over o.a. assetmanagement, contracteren, mobiliteit, projectmanagement en infratechniek.
 • Nederlands Verbond Toelevering Bouw: Belangenbehartiger voor producenten van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen.
 • Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven: Deze branchevereniging is sterk betrokken bij beleidsontwikkelingen binnen grondreiniging en bodemsanering.
 • Ondernemersplein: Een informerende en adviserende site, ondersteund en gevoed door de KvK, Belastingdienst, RVO.nl, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Handig voor de startende zzp’er of freelancer in de civiele techniek.
 • PIANOO, Expertisecentrum Aanbesteden: Deze organisatie biedt informatie, tips, tools en adviezen over onder andere de thema’s: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Integriteit, Electronisch Aanbesteden en de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV, voorheen EMVI).
 • Rijkswaterstaat: Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat is waar Rijkswaterstaat voor staat. Op hun website vind je onder andere een overzicht van alle projecten, zoals Project Afsluitdijk.
 • Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid: ondersteunt het integriteitsbeleid van ondernemingen in de bouw, maakt dit zichtbaar voor derden en houdt toezicht op de naleving van de integriteit.
 • Betonvereniging: Deze vereniging zorgt voor de verbinding tussen overheid, (beton)bouwers, adviseurs en kennisinstituten. De site biedt informatie over betonopleidingen en seminars. Uiteraard vind je op de site ook veel actueel nieuws.
 • Waterbouwers.nl: Het online kanaal van de Vereniging van Waterbouwers: de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw.

twee asfaltstalen

Nuttige links

Regelmatig ontdekken we nieuwe relevante sites die te maken hebben met civiele techniek. Hieronder staat ons overzicht. Neem ze gerust even door!

 • www.civieletechniek.net: De online versie van het vakblad Civiele Techniek, wat al sinds 1945 uitgegeven wordt.
 • www.technischweekblad.nl: Een van de grotere online platforms over techniek en wetenschap, met actuele artikelen.
 • www.pioneering.nl: Een online platform gericht op vernieuwing in de bouwsector.
 • www.technischwerken.nl: Deze site biedt artikelen en achtergrondinformatie over techniek, innovatie en arbeidsmarkt.
 • www.straatbeeld.nl: Actuele nieuwsartikelen, whitepapers, etc. als inspiratie voor specialisten in de openbare ruimte.
 • www.gwwtotaal.nl: Overzichtelijk website met thema’s als: infra, materieel en groen (duurzaamheid). Heel actueel.
 • www.gww-bouw.nl: De online versie van GWW-Bouw met interessant nieuws en advertentiemogelijkheden.
 • www.asfaltblij.nl: Voor asfaltspecialisten. Gevoed door VBW Asfalt met info over: regelgeving, toepassingen en milieu.
 • www.infrasite.nl: Dit platform biedt veel informatie over veel onderwerpen, gerelateerd aan infra.
 • www.stadszaken.nl: Vrijwel elke dag nieuws en achtergrondinfo over de fysieke leefomgeving.
 • www.operatiesteenbreek.nl: Deze site heeft als doel de inzet van groene voorzieningen binnen stedelijk gebied te bevorderen.
 • www.otar.nl: Het (online) vakblad en kennisbron voor managers beheer en onderhoud infrastructuur.
 • www.romagazine.nl: Voor professionals die zich bezig houden met de fysieke leefomgeving: debatten, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden.
 • www.stadswerk.nl: Online uiting van Stadswerk Magazine, ook voor professionals die werkzaam zijn binnen het domein van de fysieke leefomgeving.
 • www.gebiedsontwikkeling.nu: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling voedt deze site met info over gebiedsontwikkeling voor studenten en professionals op dit gebied.
 • www.ruimtelijkeadaptie.nl: Het online platform voor klimaatadaptie in Nederland om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.
 • www.denationaleomgevingsvisie.nl: Het Rijk geeft hier een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
 • www.uvw.nl: De Unie van Waterschappen is de belangenbehartiger van alle waterschappen. De site biedt een keur aan informatie over veel thema’s, zoals: waterkwaliteit, wet- en regelgeving, veiligheid en duurzaamheid.
 • www.deingenieur.nl: De online spin-off van het tijdschrift De Ingenieur: een uitgave van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, mede gesteund door een aantal grote bedrijven (onder de noemer: Engineering Works).
 • www.cobouw.nl: Boordevol nieuws over woning-, utiliteitsbouw, infra en aanbesteden. Veel artikelen vereisen een premium inlog (kan gratis).
 • www.platform31.nl: Het online platform van het kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Zeer interessant voor partijen die werken aan krachtige en levendige steden, dorpen en regio’s. Sterke artikelen en publicaties.
 • www.stedelijketransformatie.nl: Het programma Stedelijke Transformatie geeft uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. De site biedt meer informatie hierover en de laatste ontwikkelingen.
 • www.future-city.nl: Meer weten over Smart City? Bekijk dan deze site. Een initiatief van vele private en publieke partijen en samenwerkingsverbanden.

LinkedIn groepen

Hieronder vind je een overzicht van interessante LinkedIn-groepen die gerelateerd zijn aan de civiele techniek. Wil je sparren met andere professionals in de civiele techniek? Meld je je dan aan voor de groep naar jouw keuze en start interessante discussies, leg een case voor of stel je vraag. Ontbreekt er volgens jou een groep? Laat het ons weten; mail ons jouw tip.

Branchecijfers


Open chat
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.
Powered by