Inschrijven

Privacystatement Het Projectbedrijf

Privacystatement Het Projectbedrijf

Doeleinden en grondslag verwerking ‘gewone’ persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1) Formulier: ‘Inschrijfformulier vacatures en zzp-opdrachten’
Het Projectbedrijf biedt geïnteresseerden via het formulier: inschrijfformulier vacatures en zzp-opdrachten de mogelijkheid om zich online in te schrijven in het bestand van potentiële kandidaten van Het Projectbedrijf. Voor de uitvoering van onze dienstverlening (detachering, werving, selectie en zzp-bemiddeling/freelance-bemiddeling) vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

Waarom heeft Het Projectbedrijf deze gegevens nodig?
Wij gebruiken deze gegevens om na ontvangst van het inschrijfformulier contact op te nemen met de potentiële kandidaat. De potentiële kandidaat wordt na ontvangst van het inschrijfformulier automatisch ingeschreven in het relatiebeheersysteem van Het Projectbedrijf. Dit, met als doel de potentiële kandidaat te benaderen wanneer Het Projectbedrijf een passende functie of opdracht beschikbaar heeft. Heeft het contact plaatsgevonden en wordt er in goed overleg besloten om verder te gaan in het proces van detachering, werving, selectie en zzp-bemiddeling, dan vragen wij naar het curriculum vitae van de kandidaat. Hij of zij verstrekt het curriculum vitae alleen na toestemming.

Toestemming geven?
We zijn hier heel eerlijk en transparant in: de bovenstaande persoonsgegevens worden alleen na toestemming van betrokkene en op vrijwillige basis aan Het Projectbedrijf verstrekt. Zonder toestemming worden er geen persoonsgegevens verstrekt en kunnen wij geen reactie geven of contact opnemen met betrokkene. Een andere manier om contact met ons op te nemen is telefonisch of per e-mail.

2) Formulier ‘Wil je meer informatie?’
Het Projectbedrijf biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om ons een bericht te sturen middels het formulier: wil je meer informatie? Voor de uitvoering van onze dienstverlening (het verstrekken van meer informatie) vragen wij in dit geval om deze gegevens:

Waarom heeft Het Projectbedrijf deze gegevens nodig?
Bij deze aanvraag kan een bericht worden meegestuurd; dat is niet verplicht. Deze gegevens gebruiken wij alleen om contact op te nemen met de aanvrager via de telefoon of per e-mail.

En als ik geen toestemming geef?
Deze persoonsgegevens worden alleen na toestemming van betrokkene en op vrijwillige basis aan Het Projectbedrijf verstrekt. Zonder toestemming worden er geen persoonsgegevens verstrekt en kunnen wij geen reactie geven of contact opnemen met betrokkene. Een andere manier om contact met ons op te nemen is telefonisch of per e-mail.

Doelgroep

Het Projectbedrijf richt zich vooral op civiele technici van 18 jaar en ouder die werk zoeken in de civiele techniek: als werknemer of als zelfstandig ondernemer. Daarnaast richt Het Projectbedrijf zich op de opdrachtgevers in de non-profit en profit sectoren.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Onze dienstverlening is mensenwerk; wij maken daarom geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Onze besluiten zijn gebaseerd op de menselijke inschatting of een potentiële kandidaat een realistische kans maakt op een geslaagde match bij een opdrachtgever.

Intern gebruik en bewaartermijn

De gewone persoonsgegevens die wij via deze formulieren en onze website vragen, zijn alleen bedoeld voor intern gebruik en worden niet doorverkocht of verstrekt aan andere organisaties of personen binnen of buiten de EU. Het Projectbedrijf houdt zich aan de wettelijke eisen voor wat betreft de bewaartermijn van de persoonsgegevens, of in het geval van intrekking van toestemming: tot het moment waarop Het Projectbedrijf kennis heeft genomen van de intrekking van een eerder verstrekte toestemming van betrokkene.

Vrijwilligheid verstrekking gewone persoonsgegevens

Er bestaat geen wettelijke verplichting om de gewone persoonsgegevens aan Het Projectbedrijf te verstrekken. Echter, voor een goede en werkbare dienstverlening naar de potentiële kandidaten en geïnteresseerden, hebben wij deze minimale persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden alleen op vrijwillige basis (met toestemming) aan ons verstrekt. Naast de online kanalen kunnen geïnteresseerden telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering gewone persoonsgegevens

Nadat een betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gewone persoonsgegevens, heeft betrokkene het recht op inzage, correctie en verwijdering van bovengenoemde persoonsgegevens. Voor inzage, correctie en verwijdering kan contact worden opgenomen met Het Projectbedrijf.

Intrekken toestemming

Betrokkene kan een verstrekte toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken door Het Projectbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch.

Klachten

Klachten omtrent de verwerking van de gewone persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de relevante privacy toezichthouder.

Meer informatie

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens van Het Projectbedrijf:
Het Projectbedrijf B.V.
Comeniusstraat 2A
1817MS Alkmaar
072-8200333
info@hetprojectbedrijf.nl

Het Projectbedrijf B.V. verzorgt de zzp-bemiddeling én detachering in de civiele techniek en is tevens een professioneel civieltechnisch projectmanagementbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer: 77915828.

Versie: 18 mei 2020

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.