Inschrijven

Arjan van Poecke, Kennisambassadeur Duurzaamheid

HPB KennisHub heeft als missie om gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden te helpen onze leefomgeving duurzaam, klimaatadaptief en als smart city in te richten. Arjan van Poecke is één van de kennisambassadeurs van de KennisHub en kan je alles vertellen over duurzaamheid, circulaire economie en klimaatadaptatie en hoe jouw organisatie kan inspelen op deze thema’s. Arjan aan het woord over duurzaamheid:

Wat is duurzaamheid?

Het begrip duurzaamheid wordt op veel verschillende manieren uitgelegd. Volgens mij is een product, een proces of andere oplossing pas duurzaam als het vanuit meerdere invalshoeken wordt bekeken. Daarbij is de impact op de mensen in de omgeving belangrijk, moeten de gevolgen voor het milieu duidelijk zijn en willen we weten hoeveel het kost.

Voor een bepaalde situatie kan een fantastisch product of oplossing bedacht worden die wel 100 jaar meegaat. Dat lijkt goed in het kader van duurzaamheid. Als dan toch blijkt dat het product of oplossing niet gewenst is, of zelfs overlast veroorzaakt, dan kun je niet spreken van een duurzame oplossing. Wellicht zijn er ook goedkopere oplossingen denkbaar die weliswaar minder lang meegaan maar veel wenselijker zijn in de omgeving en ook het milieu minder belasten. Kortom: een product, proces of oplossing kan pas duurzaam zijn als deze aspecten in evenwicht zijn.

Ontwikkelingen in duurzaamheid

Het is mooi om te zien dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaamheid in de weg- en waterbouw. Je kunt er als opdrachtgever én opdrachtnemer eigenlijk niet meer omheen. Er zijn al mooie initiatieven van de grond gekomen, zoals het terugwinnen van cement uit afgedankt beton. Andere mooie stappen die worden gemaakt, zijn de inzet van elektrisch bouwmaterieel om uitstoot van stikstof te verminderen en het beperken van het aantal transportbewegingen om de overlast voor de buurt te beperken. Steeds vaker zie je dat innovaties worden toegepast en duurzame materialen worden ingekocht. We zijn dus zeker op de goede weg!
Maar toch mogen we niet achterover gaan leunen. Het lijkt er namelijk op dat duurzaamheid (en circulariteit) in de stedelijke projecten enigszins achterblijft. Ik denk dat er nog veel te winnen is zonder dat projecten of oplossingen veel duurder worden, maar wel: duurzamer.

Hoe kun je gemakkelijk winst behalen?

Er is vaak onvoldoende tijd om de laatste ontwikkelingen en innovaties in duurzaamheid bij te houden. Daarbij is het ook best ingewikkeld om bijvoorbeeld een aanbesteding te organiseren waarbij de partijen (mede) op basis van de milieubelasting van de aangeboden materialen een aanbesteding kunnen winnen. Een adviesbureau kan daar natuurlijk ondersteuning bij bieden, maar door op een andere manier naar je project te kijken, is er vaak heel eenvoudig (grote) winst te bereiken. Kijk bijvoorbeeld of de stoeptegels niet nog 20 jaar extra mee kunnen als ze weer netjes recht gelegd worden en de echt slechte er tussenuit gehaald worden. Nu wordt vaak besloten om alle oude stoeptegels per definitie af te voeren naar de stort. De productie van nieuwe betonnen of gebakken stenen zorgt juist voor een grote milieubelasting/CO2 uitstoot. Om dit te illustreren: “De productie van 2000 m2 bestratingsmateriaal staat ongeveer gelijk aan de CO2 uitstoot van 45 benzineauto’s gedurende een heel jaar.” Dit vraagt wel om een andere insteek, zeker ook met het oog op communicatie richting de mensen in de straat. Uiteindelijk moet iedereen zijn of haar “steentje” bijdragen, toch?

Tegelverharding, maar dan duurzaam: alleen datgene vervangen wat nodig is.

Bij ieder project in de openbare ruimte zijn er onderdelen waar eenvoudig winst valt te behalen op het gebied van duurzaamheid. Graag kom ik een keer langs om met eenvoudige praktijkvoorbeelden te laten zien dat het gemakkelijker is dan je denkt om een project een duurzaam karakter te geven. Dit kan ook op basis van een actueel project binnen jouw organisatie.

Bel ons voor meer informatie

Arjan van Poecke informeert je graag hoe je in kunt spelen op Duurzaamheid. Wil je weten hoe? Bel of mail Bastiaan Zeeman, coördinator KennisHub: 06-41520209 of bastiaan.zeeman@hetprojectbedrijf.nl.

HPB KennisHub

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.