Inschrijven

Energietransitie

Geert Snelten, Kennisambassadeur foto Geert SneltenEnergietransitie

HPB KennisHub heeft als missie om gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden te helpen onze leefomgeving duurzaam, klimaatadaptief en als smart city in te richten. Geert Snelten is één van de kennisambassadeurs van de KennisHub en kan je alles vertellen over de energietransitie en klimaatadaptatie en hoe jouw organisatie kan inspelen op deze thema’s. Geert informeert:

De noodzaak van de energietransitie: klimaatverandering is hier en nu!

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is significant gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag wisselt sterk en zeer warme dagen komen vaker voor. De gevolgen zijn duidelijk: het hitterecord in Nederland is in 2019 gesneuveld en ondanks de grote hoeveelheden regen in de ‘winter’ van 2019-2020 is het grondwaterpeil in de hoger gelegen gebieden in het oosten van Nederland nog steeds niet op peil. De winters lijken steeds vaker op een verlengde herfst.

Klimaatdoelen van Parijs: gebruik van fossiele brandstoffen is echt passé

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.
Het Klimaatakkoord legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95 tot 100% in 2050. De maatregelen in het Klimaatakkoord kunnen, door het verdwijnen van de fossiele bronnen, winst opleveren voor de volksgezondheid, veiligheid en natuur.

Van het gas af!

De overstap in Nederland: Regionale Energie Strategie

Om over te stappen van fossiele brandstoffen naar op duurzame energiebronnen heeft de overheid een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie opgezet, middels het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).

Hoe kan jouw gemeente inspelen op de energietransitie?

Graag willen wij meedenken en adviseren in de energietransitie. Wat betekent dit voor mijn gemeente? Welke opgave moeten wij als gemeente gaan realiseren, zoals een warmtevisie? Hoe kunnen we dit op een maatschappelijk gedragen manier bewerkstelligen? Hoe nemen we onze inwoners en bedrijven hierin mee?
Hierin kiezen wij voor een praktische benadering, waarin wij graag meedenken in het ‘werk met werk’ maken. Als voorbeeld kan in een straat of wijk waar de riolering en de wegconstructie wordt vervangen, bekeken worden welke maatregelen meegenomen kunnen worden voor het toekomstig aardgasvrij maken van een wijk. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

Dit zijn allemaal mogelijke oplossingen die van invloed zijn voor de (ondergrondse) inrichting van een straat of wijk en van invloed zijn op de maatregelen die nodig zijn in de woningen en gebouwen. Door het koppelen van de kennis en kunde met infrastructurele projecten in de openbare ruimte en de nieuwe uitdagingen op het gebied van de energietransitie, kunnen we ook voor uw organisatie een meerwaarde zijn.

Graag geven wij vrijblijvend een korte presentatie over één van deze onderwerpen en bespreken we graag de mogelijkheden in uw gemeente!

Bel ons voor meer informatie

Geert Snelten informeert je graag hoe je in kunt spelen op het thema energietransitie. Wil je weten hoe? Bel of mail Bastiaan Zeeman, coördinator KennisHub: 06-41520209 of bastiaan.zeeman@hetprojectbedrijf.nl.

inofgraphic hpb kennishub

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.