Inschrijven

IPM: Integraal Projectmanagement

Dan Swart, Kennisambassadeur Integraal Projectmanagement

Dan Swart, kennisambassadeur Integraal Projectmanagement

HPB KennisHub heeft als missie om gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden te helpen onze leefomgeving duurzaam, klimaatadaptief en als smart city in te richten. Dan Swart is één van de kennisambassadeurs van de KennisHub en kan je alles vertellen over Integraal Projectmanagement en hoe jouw organisatie gebruik kan maken van dit projectmanagementmodel, of -indien nodig- onderdelen hiervan. Dan informeert:

Wat is Integraal Projectmanagement (IPM)?

Integraal Projectmanagement (IPM) is een samenwerkingsmodel voor projecten waarbij een balans gezocht wordt naar enerzijds de aansturing van de werkprocessen en anderzijds naar de inhoudelijke kwaliteitsborging. IPM is beslist geen projectmanagementmethode of –instrument maar een model van samenwerking waarin alle disciplines samenkomen. Het toepassen van IPM zorgt er onder andere voor dat projecten efficiënt worden gerealiseerd.

De vijf rollen binnen IPM

Om een evenwichtig balans te creëren, werkt het samenwerkingsmodel met vijf rollen en vormen tezamen het projectteam. Deze rolhouders vertegenwoordigen de verschillende belangen van het project en functioneren binnen het projectteam op hetzelfde hiërarchisch niveau.

  1. De projectmanager is eindverantwoordelijk voor het eindresultaat van het project en richt zich op het borgen van de kwaliteit, afstemming en draagvlak;
  2. De manager projectbeheersing draagt zorg voor de projectadministratie, de planning en het risicodossier en is hiermee de belangrijkste adviseur van de projectmanager;
  3. De omgevingsmanager houdt de relatie met de in- en externe projectomgeving gezond. De omgevingsmanager voert stakeholdermanagement, de communicatie en draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming;
  4. De technisch manager bewaakt de technische en inhoudelijke inbreng in het project en zorgt ervoor dat het resultaat van het project functioneert;
  5. Tenslotte, de contractmanager zorgt voor de inbreng van de markt in het project, draagt zorg voor de inkoop en de juridische aangelegenheden.

Vanwege de verschillende belangentegenstellingen vereisen de vijf rolhouders verschillende systeem- en contextgedreven competenties. Harde en zachte competenties bij elkaar, met één gezamenlijke opgaaf. De tegenstellingen van belangen van het project en competenties van de rolhouders spoort aan tot overleg en samenwerking om verschillende deelresultaten op elkaar aan te laten sluiten tot één integraal projectresultaat.

Foto ingenieurs in overleg

IPM: ook voor kleinere projecten

Het is onterecht om te denken dat IPM vooral geschikt is voor omvangrijke en risicovolle projecten. Juist programma’s van meerdere kleine (beheer)projecten en bouw- en woonrijp maken, zijn opgaven waarbij IPM tot betere samenwerking, kortere doorlooptijd en hogere kwaliteit leidt. Ook voorkomt IPM het systeemfalen van de lijnorganisatie. Met de inbedding van sociaal-maatschappelijke factoren is IPM ook zeer geschikt voor gebiedsgericht werken of -voor lijnorganisaties met een integrale verantwoordelijkheid- voor het in stand houden van de openbare ruimte en/of (maatschappelijk) vastgoed.

Bel ons voor meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar wat het IPM samenwerkingsmodel voor jouw lijn- of projectorganisatie kan betekenen? Bespreek dan vrijblijvend de mogelijkheden om Dan Swart in te zetten. Bel of mail Bastiaan Zeeman, coördinator KennisHub: 06-41520209 of bastiaan.zeeman@hetprojectbedrijf.nl.

 

infographic hpb kennishub

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.