IPM: Integraal Projectmanagement

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken we met Integraal Projectmanagement (IPM). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.

5 processen en 5 rollen

IPM onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De processen en bijbehorende rollen zijn:

  • Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, geld en tijd.
  • Projectmanager: verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.
  • Risicobeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s die zich in het project (kunnen) voordoen.
  • Manager projectbeheersing: verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) risico’s.
  • Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project.
  • Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.
  • Technisch management: om de risico’s vanuit de organisatie, de projectorganisatie en de opdrachtgever te beheersen.
  • Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.
  • Contractmanagement: om de risico’s die ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen.
  • Contractmanager: verantwoordelijk voor de contracten van de verschillende marktpartijen.

Wil je meer weten over IPM en wat dit model voor jouw organisatie of projecten kan betekenen? Bekijk dan de pagina van onze Kennisambassadeur, Dan Swart: Integraal Projectmanagement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *