SCB: Systeemgerichte Contractbeheersing

Het uitgangspunt van Systeemgerichte Contractbeheersing is dat elke opdrachtnemer werkt met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betekent dat hij zelf de processen beschrijft, risico’s beheerst, tijdig problemen signaleert, passende maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.

Zo moet de opdrachtnemer in elke fase van het project kunnen aantonen dat het werk voldoet aan de kwaliteitseisen. Op basis van de informatie uit het kwaliteitsmanagementsysteem kan het contract op afstand beheerst worden.

Systeemgerichte Contractbeheersing wordt toegepast bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsborging plaatsvindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *