RAW-besteksystematiek

De RAW-besteksystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland worden gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.

Het stelsel als geheel – de RAW-systematiek – vormt de basis voor het maken van Infra bestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. De RAW geldt als het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland.

Het RAW Standaardbestek omvat de volgende onderdelen:
De Standaard RAW Bepalingen, kortweg de Standaard 2015
De RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen voor de beschrijving van het werk
De RAW-catalogus met bepalingen: standaardbepalingen die projectafhankelijk in het bestek zijn op te nemen
Het Algemeen Bestekbestand RAW (ABB): sjabloon voor de indeling van het bestek
De Handleiding voor het gebruik van de systematiek.

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel.

Wat betekent RAW voor de gww-sector?

Bij een groot deel van de werken in de gww- sector wordt direct of indirect gebruik gemaakt van RAW. De bepalingen vormen een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor alle soorten bouwcontracten. CROW ondersteunt de gww-sector in het gebruik van de RAW-systematiek met publicaties en cursussen.

Resultaat van samenwerking

Alle voorwaarden, bepalingen en beschrijvingen in de RAW zijn het resultaat van gezamenlijk inspanningen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs in de gww. Onderstaande animatie geeft uitleg hoe de systematiek doorlopend wordt geactualiseerd met de nieuwste inzichten en technieken.

De voordelen van RAW

  • Een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de contractpartners. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de aannemer voor de uitvoering.
  • Duidelijke bestekinformatie die aansluit op ontwerp, calculatie, uitvoering en bedrijfshuishouding, met een eenduidige omschrijving van de rechten en plichten van de contractpartners.
  • Een beschrijving van het werk in de vorm van kosten homogene en uitvoeringsgerichte bestekposten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *