Inschrijven

Groot onderhoud aan de ‘Joodse Kade’

Erwin van der Steen is als assetmanager actief voor de gemeente Gooise Meren. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en informeert ons regelmatig over zijn werkzaamheden. Deze keer kregen wij het bericht over een dijk die niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert zijn eigen secundaire waterkerende dijken binnen het areaal van de gemeente Gooise Meren: een mooie gelegenheid om in samenwerking de dijk te laten versterken.’, aldus Erwin.

(samen)werk(ing) in uitvoering

(samen)werk(ing) in uitvoering

40 cm. verzakt

De waterkerende dijk aan de Googweg in Muiderberg, ook wel de Joodse Kade genoemd, is in de afgelopen 30 jaar met ca. 40 cm verzakt. Er was zeker geen sprake van overstromingsgevaar, maar het was duidelijk dat de dijk niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. Zo staan onze dijken steeds vaker bloot aan extreme weersomstandigheden. Daar moeten we ons tegen wapenen.

nieuwe beschoeiing en afwerken met klei

nieuwe beschoeiing geplaatst, afwerken met klei

De Joodse Kade ligt ten noorden van het verkeerspunt Muiderberg (A1-A6) en ten westen van Muiderberg. De dijk is 1257 meter lang en bestaat voor een deel uit een groene kade (de kant van het weiland) en voor een deel uit een parallelweg van de Googweg. Het deel dat verhard is met asfalt wordt gebruikt door fietsers en als toegangsweg voor de aanwonenden.

duidelijk te zien: de dijk is weer op een veilig niveau gebracht

duidelijk te zien: de dijk is weer op een veilig niveau gebracht

Dus: ophogen!

Om de Joodse Kade weer te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen is de dijk door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in combinatie met de gemeente Gooise Meren opgehoogd. De uit te voeren werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de oude beschoeiing en het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing met gordingen. Tevens zijn de taluds van de dijk opgehoogd en waterdicht gemaakt met klei. De taluds zijn daarna ingezaaid met een grasmengsel. Het oude asfalt van het fietspad is vervangen en de armaturen van de bestaande openbare verlichting zijn tot slot vervangen door energiezuinige en duurzame led armaturen.

Door deze groot-onderhoud-aanpak is de Joodse Kade voor de komende 30 jaar weer gegarandeerd waterdicht.

Hoger, sterker en veiliger

hoger, sterker en veiliger

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.