Inschrijven

Project Tijdelijke Woningen, gemeente Purmerend

Onze collega Bastiaan Zeeman werkt als projectleider bij de gemeente Purmerend aan het realiseren van ruim 150 tijdelijke woningen op vijf locaties in de stad. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Purmerend die, om wat voor reden dan ook, op zeer korte termijn een tijdelijke woonplek nodig hebben. Het projectteam doet zijn uiterste best om deze 150 woningen in zeer korte tijd te realiseren. Meer informatie over deze tijdelijke woningen lees je op de site van de gemeente Purmerend.

Bouw- en woonrijpmaken

Bastiaan is verantwoordelijk voor het op tijd bouw- en woonrijp maken van de locaties. Hij doet dit samen met een team van zeer gemotiveerde en professionele collega’s. Het bouwrijp maken betreft het zorgen dat gebouwen, beplanting, bestrating en andere objecten van de locaties worden verwijderd en dat kabels en leidingen zijn omgelegd. Daarna start het bouwproces en aan het einde van het bouwproces start het woonrijp maken. Dit laatste is het zorgen voor de inrichting van de ruimte rond de gebouwen, zoals de nieuwe bestrating en groeninrichting.

Crisismanagement

Op vrijdag 16 november 2018 is een felle brand uitgebroken in een nog te slopen schoolgebouw op één van de locaties voor tijdelijke woningen. Op deze video zie je rond minuut 12 het pand in de brand staan. Deze video is via een drone opgenomen.

Kortom: er ontstond een acuut probleem! Dit heeft ervoor gezorgd dat de scope van dit project direct is gewijzigd. Waar Bastiaan vooral van onder de indruk was, was de snelheid, betrokkenheid en professionaliteit van alle nood- en hulpdiensten en de collega’s van de gemeente Purmerend.

Het management en de betrokken medewerkers zijn direct aan de slag gegaan om de situatie te managen en te zorgen voor de juiste informatievoorziening voor alle betrokkenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de situatie zeer snel onder controle was. Nadat de brand was geblust, is het terrein weer vrijgegeven aan de gemeente en het projectteam om het opruimwerk te gaan organiseren. Door het adequate optreden van alle collega’s van de gemeente, aannemers Markus en Oudt en andere betrokkenen, is op dinsdag 20 november al gestart met het opruimwerk.

Een sterk staaltje crisismanagement: onze complimenten voor het projectteam en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het oplossen van de crisissituatie.

Inschrijven
Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
-> Klik op de WhatsApp-knop en stuur je bericht. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.